Postbåden Vesta

Oplev Naturpark Nakskov Fjord fra søsiden med den historiske postbåd, der har sejlet med post, proviant og passagerer til øerne i fjorden siden 1937. Gennem mere end 80 år har Postbåden fungeret som fjordens livsnerve.


Fra 24. maj til 19. september sejle alle hverdage og lørdage den populære posttur. Der er afgang fra Nakskov Havn kl. 9.00. Herefter går turen ad snoede sejlrender rundt mellem fjordens øer. Postbåden sejler, hvis vejret tillader det, ad det gamle løb forbi Slotø, Vejlø, Enehøje (hvor der er et kort ophold) og til Albuen. Som regel sejles den hurtigere rute ad den lige sejlrende hjem. Hvis det aftales med skipper, er der mulighed for at blive sat af på Enehøje eller Albuen. På Albuen er der cirka 1 times ophold til frokost. Postbåden er retur i Nakskov ca. kl 13.30.

Undervejs på turen kan du opleve et usædvanligt ørige og et varieret landskab med bugter, vige og skovklædte næs. Det hele ligger godt i læ for vestenvinden bag Enehøje og Albuen. På fjorden kan du altid opleve mange ynglende eller rastende vandfugle. Der er også god chance for at se fjordens havørne, sæler eller marsvin.

Udover den traditionelle posttur sejler Postbåden Slotøtur, Ø-hopper tur og Solfaldsture til Albuen og Enehøje.