Enehøje

Fjordens største ø, Enehøje, er først og fremmest karakteriseret af en vidunderlig varieret natur. Fra øens bløde bakker med spændende overdrevsvegetation og sjældne insekter kan du nyde en flot udsigt over Nakskov Fjord. Der er også strandlaguner med fugle, store dådyr, muffloner og en skøn børnevenlig badestrand.

Et imponerende bunddække med gule almindelig kongepen og flot udsigt over Nakskov en stille diset dag med havblik
Udsigt fra Enehøje med alm. kongepen

Den høje ø

Som en bølgebryder ligger den næsten 3 km lange ø Enehøje på kanten af Langelandsbæltet og beskytter de andre mindre øer i fjorden mod store bølger. 

Navnet Enehøje passer fint, idet øens højeste sted rager 16 meter op over havets overflade og i øvrigt det meste af det flade Vestlolland. Der er faktisk en 17-18 km til højereliggende områder. 

Øen ejes af staten, så der er offentlig adgang til det meste. Dog er bygningerne og arealerne tæt ved disse privatejede og nordspidsen er lukket for færdsel i fuglenes yngletid 15/3 – 15/7, men ellers kan man her nyde livet på en øde ø. 

Enehøje kaldes også Peter Freuchens Ø, da den berømte grønlandsfarer boede på øen fra 1926-40. Der findes mange underholdende historier om hans liv på Enehøje. Som et vidnesbyrd om Peter Freuchens ophold ses på det højeste punkt hans hvalkæbelysthus. 

En rundtur på den høje ø byder altid på gode visuelle oplevelser, da man mange steder har en fantastisk udsigt over Nakskov Fjord og Langelandsbæltet. 

Tre store dåhjorte med flotte gevirer står midt i Enehøjes natur med havet og Langø i baggrunden
Foto af tre store dåhjorte på Enehøje

Naturen

Enehøje rummer en utrolig varieret natur. På læsiden af øen findes tætte tangrørskove med bugter og vige. På vestsiden finder vi en stejl skrænt, der opstår, når vinterens storme hærger fra nordvest. Materialet, der nedbrydes former en lille krumodde i sydenden. Øens centrale dele domineres af bløde bakker med åbne overdrevsarealer brudt af levende hegn, men der er også en lille skov på det højeste område. Nordenden er lav med småsøer og kystlaguner. 

Enehøjes højereliggende jorde er meget sandede, hvilket er helt usædvanligt for Vestlolland. Derfor ser man her flere plantearter, der ellers er sjældne for landsdelen. Især de 3 små gråblå og hårede museurtearter er ganske usædvanlige. Der er specielt mange Liden Museurt, men den mere forgrenede Kugle Museurt og den grove 30 cm høje Ager Museurt kan man se på øen. Øens karakterplante er nu Almindelig Kongepen. Denne plante, der er beslægtet med mælkebøtten, kan på solskinsdage farve store partier gule. Første halvdel af juni er det bedst. 

Du kan overalt på øen være heldig at opleve de store og flotte dådyr, som er øens primære naturplejere. På nordspidsen af øen holder også en flok mufloner til. Det er nogle dyr, som Naturstyrelsen har overtaget efter Storstrøms Amt. Det er kun hunner, så de er uddøende, men vil kunne nyde deres sidste dage på den flotte ø. Om sommeren kommer der ofte sommerferiegæster i form af en flok kreaturer, der supplerer dådyrenes græsning.

Enehøje kaldes også for en sommerfugleø, da du kan opleve mange spændende sommerfugle og andre interessante insekter.

Det meste af nordspidsen er lukket for færdsel i perioden 15/3 – 15/7. Dette område med strandsøerne forventes at blive øens fugleeldorado med mange forskellige ynglende arter. Der har ganske vist været ræve på øen i nogle år, men nu skulle de være udryddet, så nu ventes der i spænding. Fra fugletårnet er der en fin udsigt over søerne, men gå lidt forsigtigt så fuglene ikke forstyrres.

De senere år har der ynglet en del klyder på både nord- og sydspidsen. Det er spændende og flotte fugle, så vi glæder os. 

En gruppe mennesker på tur går i vandkanten neden for Enehøjes imponerende vestskrænt
Mennesker på tur ved skrænten

Praktisk

Naturstyrelsen har opsat borde og bænke hist og her på Enehøje. Flest er der ved anløbsbroen, hvor der også findes et halvtag med informationsskilte. Der er et multtoilet ved den sorte lade, hvor der også er drikkevand. Midt på øen er der bygget en shelter med grillplads, så man kan overnatte på en øde ø. Denne skal dog bookes hos Naturstyrelsen, Storstrøm. Se linket for neden på siden. 

Man kan se Enehøje undervejs på postbådsturen, hvor der er mulighed for et par timers ophold, hvis dette aftales med skipper. Man kan også tage med på én af naturvejlederens ture eller bestille en særlig tur til Enehøje. 

Midt på øen ses den store hvalkæbeportal lavet af kæberne af en bardehval og en liggende bronzeskulptur af Peter Freuchen
Hvalkæbeportalen og skulptur af Peter Freuchen


 

Klik på billedet herunder, så kan du se galleri fra Enehøje.

Linket åbner nyt vindue med galleri fra Enehøje
Se galleri med billeder fra Enehøje - åbner nyt vindue