Lindelse og Hellenæs

Lindelse er et ganske forunderligt sted. Den lille bebyggelse ligger lidt isoleret midt i naturen så de mennesker, der bor her, har valgt naturen til. Her har de en usædvanlig stilhed, mange fine naturoplevelser og flot udsigt til Nakskov Fjord.

Fra den gamle bro med små joller er det en fin udsigt over fjorden med øerne Vejlø, Slotø og Enehøje
Lindelse med flot udsigt til Vejlø og Enehøje

Fra gammel tid var Lindelse et lille fiskerleje og udskibningssted til Slotø og Vejlø. I dag er det fortsat et hyggeligt sted med en fin udsigt over fjorden. På Freuchensvej ligger de små fiskerhuse stadig side om side langs den smalle vej, der går ned til broen. 

Stednavnet Lindelse er en omskrivning af Linde Næs. Tidligere voksede i skovene her en masse lindetræer, der i virkeligheden stammer helt tilbage fra Lindetiden for 7-8000 år siden. Endnu ses i Lindelse og Hellenæs Skov enkelte lindetræer, der vidner om en svunden tid, hvor klimaet var varmere og store lindeskove dækkede det meste af Danmark.

Natur og landskab

Især i Hellenæs Skov kan man se et flot naturligt kystskovbryn bestående af tjørn, naur, benved, krogede ege og lindetræer, der bagved afløses af plantede bøgetræer, som vokser i ly af skovbrynet. 

Mellem de to skove findes et lille dige med en sluse. Bag diget gik tidligere en langstrakt kroget fjordarm helt op til Branderslev. Langs fjordarmen lå dysser og gravhøje tæt. I dag er der kun to små gravhøje tilbage i Nakskov Ladegård Skov samt en voldsomt forstyrret langdysse, der har sin helt egen historie. Der er ikke offentlig adgang til disse. 
 

Det er et dejligt område at gå tur i med skovene til den ene side og fjorden til den anden. Om sommeren vil man ofte se rørhøgen svæve over tagrørskovene bag diget. 
En gang imellem laver naturvejlederen en tur til området, hvor vi kommer ind i de fleste kroge.

Til dig, som gerne selve vil gå på opdagelse i området, har vi lavet en lille printselvfolder om området ved Lindelse og Hellenæs: Link til folder om Lindelse og Hellenæs.