Om Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord er en del af Danske Naturparker. Lokalt er naturparken forankret i Lolland Kommune, som har et brugerråd. der rådgiver kommunen. Brugerrådet består af en række foreninger, organisationer og virksomheder, som alle har en interesse i Nakskov Fjord.

Brugerråd Nakskov Fjord

Tilbage i 1997 blev der etableret en bestyrelse og et repræsentantskab for Nakskov Fjord. Første mål var blandt andet at få skabt et højt formidlingsniveau med ansættelse af en naturvejleder. Målet lykkedes, og i 2008 tog Lolland Kommune initiativ til at ændre denne konstruktion til et brugerråd for Naturpark Nakskov Fjord. Brugerrådet er et samarbejdsforum for lodsejere, private virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i  Nakskov Fjords natur, turisme, friluftsliv, kulturmiljø og historie. 

Brugerrådsformand:
Projektleder Bo Rasmussen, Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice, Lolland Kommune, Tlf.: 29 13 37 91, Email: boras@lolland.dk

Naturvejleder:
Klaus Bek Nielsen  Sektor for Kultur, Fritid og Borgerservice, Lolland Kommune, Tlf.: 20 28 27 32, Email: klbni@lolland.dk