Tårs

Tårs nord i den nordlige del af Naturpark Nakskov Fjord ligger tæt på færgehavnen af samme navn. Det er en mindre bebyggelse langs Tårs Vig med vej ud til en lille hyggelig fiskeri- og lystbådehavn. Området rummer et fint kulturmiljø og en interessant natur. 

De små gamle fiskerhuse ligger rundt om idylliske Tårs Vig med små bådebroer og joller.
Tårs Vig rummer en særlig idyl

Stednavnet Tårs stammer måske fra det gamle hedenske Thor. I hvert fald har denne lille havn med bebyggelse spillet en vigtig rolle gennem flere hundrede år, idet der har været færgefart fra Tårs til Langeland helt tilbage fra middelalderen. Mange kan dog stadig huske Nakskov som færgebyen, men det var faktisk kun relativt få år i nyere tid. 

Byen Tårs er i dag en lille landsby med små huse langs vejen til havnen. Tidligere boede der fiskere i de fleste af husene, men i dag bor der primært mennesker, som sætter stor pris på den omkringliggende natur og nærheden til havet. 

Havnen

Den gamle fiskerihavn har de senere år ændret sig til et område med mere rekreative formål. Sejlrenden ind til havnen er således uddybet til 2,5 meter, så større sejlskibe kan anløbe. Der er bygget ny mole og lavet bedre havnefaciliteter. Her er også fin badestrand, en beachwolleybane samt en primitiv lejrplads til brug for cyklende eller sejlende. I klubhuset kan man søge læ, hvis vejret bliver hårdt.

Natur og historie

En græsset strandeng i bunden af vigen rummer en interessant strandengsflora og huset yderst inden havnen ligger omgivet af en voldgrav, der stammer fra en gammel skanse. I bunden af vigen er der spor efter et havneanlæg fra 1800-tallets begyndelse, hvor der lå en kanonbådshavn. 

Rundt omkring og især nord for Tårs ligger mange små vandhuller, hvor naturpleje har medført, at den sjældne løvfrø stortrives. Løvfrøhannerne kan opleves på stille og lune aftener i maj og juni, hvor der kan høres et imponerende kor af hanner, som prøver at få hunnerne til at komme nærmere. Også den grønbrogede tudse, kaldet fløjtetudse kan høres fra strandsøerne nord for Tårs. 

Skovene, strandengene og de historiske seværdigheder former i det hele taget et spændende landskab, hvor der er mange vandretursmuligheder. 

Cirka 3 km nord for Tårs ligger Frederiksdal, der omtales andetsteds.