Vejlø

Oplev fjordens bedste fugleø med ynglende vandfugle i hundredevis og nogle facinerende strandenge, som er noget ganske særligt. Fra det lave dige syd for de flotte strandenge er der en fin udsigt over området.

De fine strandenge med vandhuller og loer og i baggrunden ses Lolland med fire vindmøller
Strandenge på Vejlø med Lolland i baggrunden

Øen Vejlø er den største privatejede ø i Nakskov Fjord. Her drives stadig et landbrug som for 50 år siden i ly af de mange levende hegn og frugtplantager. Vejlø er nok mest kendt for sine ølejre, der nu har fundet sted hver sommer siden 1971. 

På Vejlø er en særlig atmosfære, hvor man føler sig sat langt tilbage i tiden og nogle traktorentusiaster vil nok finde øen særlig interessant, da mange af øens gamle traktorer og andre maskiner står rundt omkring, i nogle tilfælde, hvor de sidst gik i stå. 

Fjorden fugleø

Vejlø kan med rette kaldes fjordens fugleø, da det nænsomme landbrug og græsningen i høj grad er til gavn for vandfuglene. Samtidig sørger ejerne for, at der ikke er ræve på øen. Nordenden, der har nogle meget interessante strandenge, er yngleplads for hundredevis af vandfugle. Man bør naturligvis undgå forstyrrelse, men fra det lille dige syd for strandengene kan man på god afstand iagttage mange af fuglene. April – juni er gode måneder. Man kan som regel se knopsvaner, grågæs, knarænder, gråænder, skeænder, blishøns, stormmåger, sølvmåger, hættemåger, havterner, dværgterner, rødben, viber og klyder, der yngler på denne lokalitet. 

Adgang til Vejlø kan aftales med Postbådens skipper. 

Vis beboere og fugle særligt hensyn og bemærk, at færdsel på nordenden er forbudt i perioden 15 marts til 15. juli.