Langø

Langø, som ikke længere er en ø, ligger midt i Nakskov Fjord med en fantastisk udsigt mod Albuen og Enehøje. Der kan ofte ses flotte solopgange eller solnedgange fra Langø. Øen, der har givet navn til landsbyen rummer et fantastisk spændende kulturmiljø og en aktiv havn med fritidsfiskere, erhvervsfiskere og sejlere. Her landes hver dag landes friske fisk fra Langelandsbæltet. 

En helt stille dag med havblik ses skibe i Langø Lystbådehavn
Lystbådehavnen i Langø

Der er stadig nogen, der tror, at man skal sejle til Langø, men øen blev til en del af Lolland ved de store digebyggerier i 1870-erne. Inden digerne blev bygget var Langø fjordens næststørste ø med 4 gårde. 

I dag går der en stor landevej ud til Langø. Her finder man en mindre by med Vestlollands største fiskerihavn og en lystbådehavn. 

De to havne

Fiskerihavnen, der blev indviet i 1909, rummer mange trækuttere, som er bygget på Langø Skibs- og Bådebyggeri, der blev etableret samme år. Der er altid en særlig atmosfære ved at færdes på havnen og følge livet, når fiskerne vender hjem efter en barsk arbejdsdag på havet. Det er muligt at købe friskfangede fisk. is pølser mm. på havnen. 

Lystbådehavnen er indviet i 1980-erne. Havnen har haft Blåt Flag, hvilket garanterer en lang række faciliteter. Der er således grillpladser, borde og bænke, gode affaldsfaciliteter og fine toiletter mm. 

Et fint kulturmiljø

Selve Langø by er noget helt særligt. Ved Havnevej, Fjordvej og Vester Oddevej ligger det gamle Langø med fiskerhuse, kirke og købmand. Inde midt i byen er fortsat stejlepladser, hvor fiskerne kan tørre og rense deres garn og små bitte stier forbinder vejene på kryds og tværs.
 
Det nye Langø ligger øst for landevejen. Her blev i 60-erne og 70-erne etableret et rigtigt paracelhuskvarter, da folk gerne ville flytte ud til lys og luft. 

Det allerældste Langø finder man ude ad Stendyssevej, hvor der på øens højeste punkt ligger en cirka 6000 år gammel stendysse, hvorfra der er en flot udsigt over fjorden. Der er et informationsskilt ved dyssen.

Samlet set er Langø med havne og huse ét af Lollands fineste kulturmiljøer. 

På tur i Langø

Langø egner sig fint til vandreture. En tur kan foregå fra havnen gennem den gamle by ad Havnevej forbi kirken med det det flotte klokketårn, der er inspireret af et gammelt sømærke og ud ad Vester Oddevej. Her ude er der en dejlig udsigt over Søndernor ud til Albuen med Langeland i baggrunden. Tilbage og ned til Fjordvej, hvor fiskerhusene ligger helt ud til vandet og op ad Møllevej, hvor Langøs gamle mølle lå. 

En anden tur kan foregå ad Havnevej, hvor man for enden drejer til venstre og over landevejen. Så går det ad Stendyssevej, hvor man fra dyssen kan overskue en stor del af fjorden. Fortsæt mod øst ad den lille vej, der kommer ud på diget. Her kan man tydeligt se niveauforskellen mellem hav og landbrugsjord. Længere fremme kommer man til den gamle Bogø Vig Pumpestation, der stadig har en vigtig funktion. Så kommer man ”iland” på Bogø, hvor der lidt fremme er en god udsigt over Bogø Vig, der er et af fjordens væsentligste fugleområder. Her er der gode muligheder for at se fjordens konger - de store havørne. Her fra kan man gå rundt om Bogø eller vælge den kortere vej tilbage. 

I Langø findes på havnen og inde midt i byen 2 dejlige shelterpladser.