Nakskov Havn

Nakskov Havn er på den ene side en driftig erhvervshavn, men den rummer også på nordsiden et spændende kulturmiljø med den gamle toldbod og havnbygning som centrale elementer. Byens stræder ned mod havnen rummer også velbevarede købmandsgårde og magasiner, der minder om, at Nakskov også tidligere har været en driftig havneby.

Gamle og nye skibe ligger til kajs i Nakskov Havn med udsigt til den gamle by
Skibe i Nakskov Havn

Havnen har altid været en væsentlig faktor for Nakskov. Selve byen er placeret netop her på grund af den naturlige sejlrende, der løb tæt forbi skoven på nakken, som var omgivet af vand på 3 sider. Mulighederne for sejlads og vand som en naturlig forsvarsbarriere førte til at Nakskov blev grundlagt i begyndelsen af middelalderen. Byen voksede og midt i middelalderen havde Nakskovs købmænd en hel flåde af skibe, der sejlede rundt i verden og hjembragte varer som tobak, kaffe, the, krydderier, stof, vin og andet eksotisk. Denne handel førte til stor velstand, så i 1500-tallet blev Nakskov anset for at være landets 7. rigeste by.

I dag er Nakskov Havn fortsat en driftig erhvervshavn. Udskibning af landbrugsprodukter og lange vinger fra Vestas fylder godt i mængden af udskibet gods.

Sejl til Nakskov

Nakskov Havn bør opleves fra søsiden.  På  nordsiden af havneindløbet ses de gamle arbejderboliger for skibsværftets personale. Området kaldes Rosnæs. Længere inde ses den gamle røde toldbygning liggende majestætisk ud til havnen. Ved siden af ligger den ikke mindre imponerende lange røde havnebygning. I dag huser bygningen havnes administration, værksteder og lagerhaller, vejerbod samt Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum. På den anden side ses skibsværftets tidligere administrationsbygning. På det gamle skibsværftsareal ligger forskellige virksomheder, der her har fine udskibningsmuligheder. 

Havnegade følger den gamle kystlinie. Stræderne fører ned til havnen, og mange steder ses rester af de gamle købmandsgårde med pakhuse. De fleste huse er vedligeholdte, så byens havnefront ser flot ud. 

For sejlende turister er der anlagt en fin kaj, med forsænkede partier og fine badefaciliteter. 3 udhuggede granithoveder udført af kunstneren Thomas Kadziola kigger over fjorden ved Postbådens faste plads. Der er bare 300 meter gennem stræderne, så står man midt i byens centrum. For de mere naturinteresserede ligger det usædvanlige naturområde Indrefjorden i bunden af Havnen. Indrefjorden er omtalt andetsteds.