Vejlø Skov

Det skovklædte næs, som skiller Bogø Vig og Saunsø Vig er et ganske forunderligt sted. Her er enestående smukt, når ramløgene blomster først i maj, men der er også nogle virkelig værdifulde kystskovbryn, hvor muligvis Danmarks største bestand vilde pærer trives sammen med andre spændende planter. Det siger sig selv, at udsigten over fjorden er fantastisk.

En gruppe mennesker står og beundrer de flotte ramsløg cirka 10. maj
På tur i Vejlø Skov

Midt i fjorden ligger en lang skovbevokset pynt, der skiller Bogø Vig og Saunsø Vig. Her ligger to skove. Store Vejlø Skov ligger inderst og yderst ligger Lille Vejlø Skov – de kaldes under ét for Vejlø Skov. Her finder man en usædvanlig stilhed, idet der sjældent kommer folk i skoven, da man ikke kan komme dertil med bil. De to skove er meget spændende kystskove med flotte skovbryn og usædvanlige træer og buske. 

I skovbrynene vokser blandt andet Tjørn, Naur, Abild, Kornel, Benved, Vildpære, Skovlind og Eg. Fra stier og veje kan man få mange spændende naturoplevelser, hvis man lister rundt og ikke forstyrrer dyrene. 

Jættesuen i skoven

Skoven gemmer også på et par små gravhøje og det man kalder den hemmelige jættestue, der ligger i et område med normansgraner. Tidligere var der ikke adgang til jættestuen, men de nye regler i naturbeskyttelsesloven giver adgang via låger og stenter.

Lejlighedsvis arrangerer naturvejledningen ture i Vejlø Skov. Her får vi normalt lov til at gå helt ud på spidsen, hvorfra der er en fremragende udsigt over fjorden.