Avnede Strand

Området ved Avnede Strand kaldes også for Den Tørre Fjord, for der er intet vand tilbage. Allligevel er det et usædvanligt spændende område, hvor man ret tydeligt kan se fjordens tidligere udbredelse i landskabet. Det er også et område, som er rigt på oldtidsminder og gamle kystskrænter, så der er mange små og store seværdigheder.

Omgivet af tæt skov ligger langdyssen med store randsten og dyssekammer
Langdyssen i Avnede Skov

Få km øst for Nakskov ligger området kaldet Avnede Strand. I dag er der godt nok ikke meget vand tilbage og absolut ingen strand, men inden tørlægningen af fjorden kunne man faktisk sejle forbi Avnede Strand til Halsted og for 1000 år siden sikkert også til Vesterborg. 

I dag er området ved Avnede Strand et af de steder ved den gamle fjord, hvor det er lettest at se vandets tidligere udbredelse samtidig med at gravhøje og stendysser vidner om et attraktivt jagt- og landbrugsområde i sten- og bronzealderen. 

Langdyssen i skoven

Langdyssen i Avnede Skov er en af Vestlollands få bevarede langdysser. Her i landsdelen er det nemlig småt med sten på markerne, så mange dysser og jættestuer har endt deres dage som vejfyld og på de store godsers marker var der i gamle dage ikke tid til at køre uden om sådan nogle uønskede elementer. Langdyssen ligger pænt i en lysning i skoven med langt de fleste store randsten bevaret. I østenden er de nærmest bautastenlignende. Der er et stort kammer og flere små kamre, der dog for de flestes vedkommende er lidt utydelige. Langdyssen er absolut et besøg værd. Et skilt viser indgangen til dyssen. 

Højene i Torpe Skov

Bronzealderens store kuplede gravhøje afløser jættestuer og dysser. Dysserne ligger som regel enkeltvis, mens bronzealderens høje ligger i klynger. Netop sådan en klynge bestående af 12 større høje ligger i hjørnet af den nærliggende Torpe Skov. De er her placeret helt ud til den gamle vandkant, som stadig kan anes i skovbrynet. Placeringen er nøje udvalgt, idet sejlende kunne se, at her boede en mægtig stamme. Der er informationsskilt ved gravhøjene. 

Mellem Avnede og Torpe Skov har der sikkert været vadested gennem flere tusinde år. 

I sydvesthjørnet af Torpe Skov kan man en anden type gravhøje. Det er de små lave høje, der i yngre bronzealder afløser de store kuplede. Der var ikke længere behov for så store høje, da man omkring år 1000 f.Kr. gik over til bisættelser i små urner. På hver side af den lille sti ses en lille lav høj. Se kortet. Andre steder i skoven er der andre småhøje, men de er ikke offentligt tilgængelige. 

Når du færdes i området, så er det mange steder let, at se vandets udbredelse i tidligere tider. Så forstår man bedre, hvorfor der netop her har boet mennesker i sten- og bronzealderen. Gode græsningsarealer og marker kombineret med fine jagtmuligheder i fjordens bugter og vige, har medført at området var meget attraktivt. 

Kirken i strandskyllet

Når man alligevel er i området, så er den lille kirke i Avnede et besøg værd. Den kaldes Kirken i Strandskyllet, da vandet tidligere gik helt op til kampestensdiget så kirken lå på en pynt ude i fjorden. For 200 år siden var der sågar en landgangsbro, så man kunne sejle til kirke. Kirken er en såkaldt langhusbygning, hvor kor og skib går i ét. Den er opført i 1400-tallet, formodentlig fordi der sprang en helligkilde i nærheden.