Bogø Vig

Bogø Vig er et af Nakskov Fjords absolut bedste steder at kigge på fugle. Det er et beskyttet område med fred og ro, så her ligger ofte mange fugle. Især i vinterhalvåret er det en vigtig rasteplads for gæs, svaner, vade- og andefugle. Her kan du på de bedste dage være heldig at opleve især gæs i tusindtallige flokke.

En masse gæs og vandfugle ses på den lille ø Smedeholm
Fugleliv på Smedeholm i Bogø Vig

Midt mellem Store Vejlø Skov og Bogø ligger Bogø Vig. I vigen ligger to små øer – den største og højeste hedder Kåreholm – den mindre Smedeholm, er så lav, at den overskylles, når det bliver højvande. Bogø Vig er et af fjordens absolut væsentligste fugleområder og kaldes kerneområdet i Vildtreservat Nakskov Fjord. 

Der er flere adgangsmuligheder til vigen. Det bedste fuglekig får man nok ved at holde på Langøvejen, hvor denne fører over et dige. Her kan parkeres, hvorefter man følger diget et par hundrede meter mod nord ud til vigen. Et andet sted er 2 km længere mod vest, hvor man kan dreje til højre ad Bogøvej. Lidt efter parkeres bilen og der er ikke langt til vigen. 

Gæs i tusindtal

I vigen kan man iagttage et imponerende fugleliv især om efteråret, når det er træktid. Store flokke af hjejler og viber raster i vigen sammen med krikænder, gråænder, hvinænder og pibeænder. Det er dog især store flokke af gæs, der imponerer. Først kommer grågæs, senere bramgæs, blisgæs, sædgæs og canadagæs. Faktisk er området ved Bogø Vig en af Østdanmarks vigtigste rastepladser for gæs. En vintertur i bil kan også anbefales. Så ses på markerne mellem Vestenskov og Langø store flokke af gæs og sangsvaner. Prøv at holde lidt på afstand af sangsvanerne. Stop motoren, rul vinduerne ned og lyt til deres sang. 

Det er ofte bedstst morgen og aften, for gæssene overnatter på vandet i Nakskov Fjord. Dagtimerne bruges på at søge føde på markerne omkring fjorden. Undertiden kan nærmest opleves sort sol med gæs, når de i tusindtallige flokke flyver til og fra fjorden. 

Bogø Vig er også det sted, hvor der er størst chance for at se de mægtige havørne jage vandfugle. I området ved Smedeholm ses jævnligt fascinerende jagtscener. 

Bogø Vigen søges ofte af de lokale ornitologer, der gerne fortæller mere om fuglene.