Naturparken

Naturpark Nakskov Fjord - en del af Danske Naturparker

Oplev fantastiske Naturpark Nakskov Fjord, som kaldes Danmarks ørigeste fjord. Her er et flot landskab, en spændende natur og et fantastisk kulturmiljø. Du kan opleve fjorden med Postbåden fra vandsiden, cykle på digecykelstien med enestående udsigt eller vandre på den smalle Albuetange.

To mennesker går ind ad den lange mole på vej ind til Enehøje
Landgang på fjordens største ø, Enehøje

På det flade Vestlolland ligger længst mod vest ligger en 12 km dyb fjord med hele 10 store og små øer samt en 7,5 km lang krumodde kaldet Albuen yderst. Fjorden er for det meste omkranset af 4 meter høje stormflodsdiger og dyrket landbrugsjord. 

Naturpark Nakskov Fjord kaldes Danmarks ørigeste fjord og dækker et område på omkring 55 km². Ude på fjorden er der året rundt muligheder for spændende naturoplevelser. Turbådene sejler ofte, så der er gode muligheder for at opleve området fra vandsiden. 

En tur på eller omkring fjorden er en stor oplevelse. Du kan opleve den ene flotte udsigt efter den anden. Fjorden har også et unik kulturmiljø og flere nationale seværdigheder.

Det gamle løb

Naturpark Nakskov Fjord er mange steder lavvandet med dybder under 2 meter. Hist og her gennemskæres fjordbunden dog af naturlige og menneskeskabte sejlrender. Den ældste rende, kaldet Det Gamle Løb, er formet af en smeltevandsflod fra dengang isen under sidste istid begyndte at smelte. En sejltur på fjorden foregår næsten altid ad denne rende, hvor man kommer tæt forbi fjordens store øer. 

Fjordens karakterfugl er knopsvanerne. De kan året rundt opleves i tusindvis, og ofte sejler vi mellem store flokke af svaner. Derfor er knopsvanen i vores logo.

De største seværdigheder

Der er især offentlig adgang til fjordens største ø Enehøje og Albuen samt til området lige omkring Engelsborg på Slotø og efter aftale på Vejlø. 

Nakskov Fjord er ikke bare de steder, hvor der er vand. Store inddæmningsarbejder efter stormfloden 1872 har halveret fjorden, men stadig findes spor af den gamle fjord, og der skal ikke ret meget fantasi til for at forestille sig bugter og vige, hvor man tidligere har fisket og jaget. 

Har du lyst til at udforske Naturpark Nakskov Fjord, så byder vi velkommen. Vil du læse mere kan vi anbefale siderne under seværdigheder.