Slotø

Oplev Nordeuropas eneste bevarede orlovsværft fra middelalderen på Slotø i Nakskov Fjord. Mærk historiens vingesus fra den gang Danmark var en stor sømagt. 

Dronefoto af den flotte ruin med borgtårn og bedding. I baggrunden ses anløbsbroen til Postbåden og den hvide Slotøgård fra 1945
Dronefoto af ruinen Engelsborg

Nordeuropas eneste bevarede skibsværft fra middelalderen

Den privatejede ø, Slotø er mest kendt for ruinen, Engelsborg, der er opført på ordre af Kong Hans i 1509-10. Denne borg er den meget specielle kombination af et skibsvært og en borg. Den er opført netop her, da stabelafløbninger var uproblematiske på grund af dybder ned til 8 meter umiddelbart uden for borgen. Samtidig løb sejlrenden til Nakskov midt mellem Slotø og Vejlø, så kanoner på borgen kunne beskytte indsejlingen til Nakskov der dengang var en af landets væsentligste søfartsbyer. Endelig var hele Nordvestlolland dækket af store skove, så der var masser af skibstømmer, som nemt kunne flådes til øen. 

Forrest ses den store bedding, som var omgivet af beskyttende flankemure og bagerst resterne af borgtårnet, som formentlig har været 8-10 meter højt.
Foto af Engelsborg, med beddingen forrest og tårnet bagerst

Når man kommer i land kan man ane at skibsværftets beddinger lå mellem de to flankemure, der tidligere gik ud i vandet. Borgtårnet med 3 meter tykke vægge er tydeligt. Her ses de mange skydeskår. I skydeskårene er endnu huller efter svært egetømmer, der blev indmuret, så disse bjælker kunne tage rekylen fra datiden kanoner, der kaldes stenbøsser, idet de skød med runde sten. Bag borgen ses rester af voldgraven, der oprindelig bestod af to grave, som gik ud i vandet. I bunden af voldgravene har der sikkert været nedbanket spidse egepæle, så fjenden ikke kunne gå på bunden. 

På dronebilledet taget direkte over ruinen kan man se beddingen og borgtårnet med skydeskår.
Ruinen Engelsborg, dronefoto

Engelsborg er absolut et besøg værd, idet man føler sig hensat til en helt anden tid, hvor skibsbyggerne byggede nogle af Danmarks første krigsskibe. 

På stedet er opsat en informationstavle. 

Man kan nå et kort ophold på Slotø undervejs på postbådsturen eller tage på én af de mange guidede ture, hvor der virkelig kan fortælles meget om borgen. 

Der er kun adgang til selve ruinområdet, idet resten af øen er privatejet.

Hold venligst god afstand til havternerne, som yngler på stranden. De er kommet til Nakskov Fjord hele vejen fra Antarktis, så de fortjener at få fred for mennesker og dyr.

Slotø anno 1509 - Det mægtige anlæg med voldgrave og et påbegyndt skib på bedding samt montagebroer i vandet ud for hver flankemur
Link til større billede

Klik på billedet og se Ole Bengtsons visualisering af Slotø anno 1509.